Video Background:
White
Black
Sparkle
Fluorescence
GIA Report No : 7351949234
LabShapeCaratsClarityColorHueCutPolSymFluro
GIARound0.86VS2FEXEXEXNone